Mångkulturell skola – Kunskapspriset 2006

Kunskapspriset är instiftat av Nationalencyklopedin och ”delas årligen ut i syfte att uppmuntra dem som i Sverige på ett nytt, annorlunda eller lustfyllt sätt lyckats stimulera andra att söka kunskap.”

Pristagaren år 2006 Börje Ehrstrand är rektor på Rinkebyskolan sedan 1989. Skolan har med stor framförhållning satsat många resurser på att komma bort från problem som mobbning, rasism och våld. Arbetet som genomförts på skolan borde vara vägledande för många aktiviteter i vårt samhälle – inte minst borde det vara ett föredöme för andra ”problemskolor”, aktuellt just nu är GA-skolan i Landskrona där man, enligt min mening, har valt fel väg – men det beror nog mer på brist på resurser och kunskap, inte på illvilja (som en del tyckare menar).
[Karikatyr av Börje Ehrstrand]

Läs mer om de goda idéer och inspirerande grepp man tagit och den positiva utveckling man lyckats få till stånd på Kunskapsprisets hemsida.

Comments are closed.