Category Archives: skola

Insikter IT skola

Kunskap på ett fingeravtrycks avstånd, men ändå långt borta

Läser denna kväll på nätet en artikel om ”Digitala infödingar”: dagens ungdomar och deras relation till information och kunskapsöverföring. En artikel som har stor relevans för mitt arbete inom utbildning och skola.

I mitt arbete utformar och genomför jag prov för att få betygsgrundande material. Jag försöker alltid låta eleverna använda alla tillgängliga medel för att lösa uppgifterna. Så är det nämligen i verkligheten, resonerar jag, att man använder Google och andra sökmaskiner, forum, anteckningar, databaser, böcker, osv. Allt är tillåtet för eleverna utom ”direkt kommunikation med andra”. Kanske är det dags att undanröja även denna sista begränsning? Eller sätter de individuella betygsnormerna käppar i hjulet?

Läs artikleln: Talet om digitala infödingar är betydligt överdrivet

skola

Pubertala studenthyss

Från Wikipedias uppslagsord ”student”:

”Studenter associeras ofta stereotypiskt med spex och skämt som kan anses barnsliga.”

Idag var glastaket i en korridor i Naturvetenskapsprogrammet täckt av denna flagga:

TEAM drar roten ur Natur?
TEAM drar roten ur Natur?

ekonomi IT skola

Danmark och Sverige i topp på ”The Global Information Technology Report”

Återigen är Danmark och Sverige 1:a och 2:a på den topplista som World Economic forum (WEF) presenterar i samband med ”The Global Information Technology Report 2008-2009”. Bra utbildning, teknologi i framkanten och innovation är det som behövs för att lyfta oss ur den nuvarande finanskrisen.

”The Report underlines that good education fundamentals and high levels of technological readiness and innovation are essential engines of growth needed to overcome the current economic crisis. Under the theme “Mobility in a Networked World”, this year’s Report places a particular focus on the relationship and interrelations between mobility and ICT.”

Rank 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Country 
Denmark 
Sweden 
USA 
Singapore 
Switzerland 
Finland 
Iceland 
Norway 
Netherlands 
Canada
Score 
5.85
5.84
5.68
5.67
5.58
5.53
5.50
5.49
5.48
5.41

Ett citat från när jag skrev om senaste rapporten för två år sedan:

”The Networked Readiness Index (NRI) measures the propensity of countries to leverage the opportunities offered by ICT for development and increased competitiveness. It also establishes a broad international framework mapping out the enabling factors of such capacity.”

Se och hör Irene Mia, ekonom på WEF, berätta mera i detta klipp:

httpv://www.youtube.com/watch?v=FRnishuE9cc

Här hittar man mer data och även föregående års rapporter.

IT Media Poesi skola

Tävlingen Webbstjärnan av .SE

Webbstjärnan är en kul tävling anordnad av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). I runda tal fyrtio stycken av mina elever deltar i tävlingen vilket jag är väldigt glad för. Ännu så länge är vår skola den som har flest lag i hela Sverige. Vinsten är redan vår: alla får gratis webbhotell och domännamn. Att man kan vinna mera  – pengar – i flera olika jurybedömda tävlingar är så klart en bra morot!

 Själv fick jag figurera i .SE’s nyhetsbrev för december om Webbstjärnan. vilket jag hoppas lockar fler lärare och elever att delta. Tack .SE (eller IIS som jag kallar dom) för ett bra initiativ och för att ni gör reklam för gymnasieskolan Westerlundska i Enköping där jag jobbar.

Här nedan är en sångtext jag skrev ikväll för att hylla tävlingen, till musiken ”Nu tändas tusen juleljus”.

Nu tänder vi en webbstjärna
I Internets domän
där stjärnstopp sidor pingas nu
bland alla världens län.

Nu runt bland alla protokoll
går Hå-Te-Te-Pe glatt
Så det som förut varit moll
blir roligt dag och natt.

Du hemsida i Svears land
åh, låt ditt milda hus
få lysa in med hopp och frid
med fiberoptiskt ljus.

Till varje dator, dum och mörk 
sänd du en sida blid
en sida gjort av stjärneljus
och skänk oss en skön tid.

skola

WOW-trött

En kille i gymnasiets årskurs ett till sina kompisar:

”Mina lärare säger att jag är skoltrött, men jag är WOW-trött.”

skola

Vem vill bli lärare?

Nästan alla har åsikter om skolan. Jonas Vlachos och Erik Grönqvist har företagit en undersökning för att söka samband mellan elever och lärare och deras gymnasiebetyg och kön, samt den militära mönstringens utvärdering av kognitiv förmåga (IQ) samt ledarskapsförmåga. En signifikant differens som deras rapport  uppmärksammar är att nyblivna gymnasielärares genomsnittliga kognitiva förmåga har sjunkit med cirka 20 % från början av nittiotalet tills idag.

Författarna drar en del ganska intressanta slutsatser av den insamlade datan:

”Nedgången i lärarnas kognitiva förmågor är negativ för elever med hög studiekapacitet. Däremot förefaller elever med låg studiekapacitet faktiskt missgynnas av att ha en lärare med hög kognitiv förmåga. Det verkar även som om nedgången i kognitiva förmågor gynnat flickor relativt pojkar. Lärare med goda ledaregenskaper verkar däremot vara särskilt bra för elever med låg studiekapacitet och, framförallt, elever med utländsk bakgrund. Att ha en lärare med goda ledaregenskaper verkar dessutom gynna flickor relativt pojkar.”

Är det inte så poppis att bli lärare längre? Ja, enligt Mette Fjelkner och Eva-Lis Preisz på Lärarnas Riksförbund är det så:

Antalet sökande till lärarutbildningarna har sjunkit från över 10 per plats i början av 80-talet till blott 1,4 per plats i dag. Läraryrkets sjunkande popularitet beror inte minst på att lärarnas löner har sackat rejält efter andra jämförbara gruppers.”

När du läst rapporten ”Hur lärares förmågor påverkar elevers studieresultat” välkomnar författarna dina kommentarer i bloggen Ekonomistas ”Inte så poppis bli lärare längre”. Bland kommentarerna hittills tycker jag personligen att Lennarts är den som ger mest intressant perspektiv just nu.

Utbildning av vem för vem till vad?
Utbildning av vem för vem till vad?
Media skola

Med glorian på sned?

I januari 2007 skrev jag om hur rektor Börje Ehrstrand på Rinkebyskolan fick det av Nationalencyklopedin instiftade Kunskapspriset. Nu är rektorn i blåsväder genom att han haft eget företag där han bedrivit verksamhet som föreläsare om skolverksamhet, vilket vad jag förstår varit i sin ordning, såvida han inte tjänat egna pengar på att utnyttja skolans lokaler.

Börje med gloria
Börje med gloria

Kanske skulle jag ha väntat med att sätta gloria på Börje, som i bilden här intill. Å andra sidan behöver goda gärningar uppmärksammas och det goda Börje gjort är inte ogjort. Att lärare och annan skolpersonal ofta har alldeles för låga ersättningar är ingen hemlighet. Om de ibland lyckas öka sina intäkter genom eget företagande (författande, föreläsningar eller dylikt) är bara positivt, i alla fall om ingen annan kommer i kläm.

Värre än att Börjes gloria hamnat på sniskan är att 30-40 procent av Rinkebyskolans avgångselever inte fått godkända betyg i samtliga kärnämnen de senaste åren. Det är helt oacceptabelt. Kanske har Lärarförbundets ordförande rätt i att Rinkebyskolan inte är värd sina priser?

Bloggeri skola

Sassa skriver om bloggkurs för lärare

Eftersom en del av mina kollegor är lärare, så vill jag länka till ett blogginlägg betitlat ”BLOGGKURS I SKOLAN” i vilket läraren Sassa beskriver hur hon försöker uppmuntra sina kollegor till att använda bloggar i arbetet. Intressant läsning.

Förresten hoppas jag att fler än jag uppmärksammade att det kl. 17:44 idag var höstdagjämning.