Internationella demokratidagen idag

15 september är av FN utsedd till att vara ”International Day of Democracy”:

”The United Nations General Assembly in 2007 declared that the 15 September should be celebrated as the International Day of Democracy, stressing the continuing need to promote democratization, development and respect for human rights and fundamental freedoms.”

Ja, det låter bra, tycker jag.

Comments are closed.