The Situation Room Photo

Har sett många olika varianter på fotot; här är min version:

Situation Room, Sony Remote Control

Comments are closed.