Henrí le chat en Halloween

Människan är den enda varelse som vägrar att vara den hon är.

–Albert Camus.

Henrí the Cat on Halloween.

Comments are closed.