Marcus Aurelius för nybegynnare

”Meditations” av Marcus Aurelius i sammanfattning av ”The Inward Turn”.

Comments are closed.