Tag Archives: vinna

Poesi

Hej, du mänska, man eller kvinna!

Hej, du mänska, man eller kvinna!
Man måste våga för att vinna!
Annars kan man lätt försvinna.

Om man inte något törs,
får man leva med tom börs.
De som tysta är, ej hörs.

De som inget nytt vill pröva,
kan ju sitta still på röva’.
Själ och hjärta sakta söva.

Tänk en tanke som är ny.
Höj dig upp ur slöhets dy.
Ge åt frihet hus och ly.

Inget som är oförnuft,
med att tänka slott i luft.
Våga nytt är bara tufft.

Nej, jag är inte alls galen,
känsla till förnuft ej rivalen.
Stilla nu livskvalen.

Låt oss motsatser förena.
Hjälpa de i anden klena.
Inte friheten försena.

Kan vi inte vara glada?
Inte hjälpta av min svada?
Nej, men gå du då och bada!