Obama ftw!

De reaktioner jag mött på valet av Barack Hussein Obama II till USA’s blivande president åskådliggörs hyfsat bra av denna teckning från Joy of Tech.

Försiktigt optimistisk tänker jag att det är dags att gå från ord till handling.

Comments are closed.