Category Archives: Poesi

Poesi Roligt

Två haiku

Två alternativ

Varav ett är mycket bra

Vi tar det med liv

Poesi Roligt

Tre haiku

Tre bilars nummer

En 9 9 9

Tvenne 6 6 6

666 999 666
666 999 666
Poesi Roligt

Fyra haiku

Jordens fyra hörn

Öster, väster, nord och syd

Kan man vika av?

Poesi Roligt

Fem haiku

Vi erfar världen

Smak, hörsel, känsel, lukt, syn

Mer än så är Allt

Poesi Roligt

Sex haiku

Pang på rödbetan

Vi rumlar ner i sängen

Fyra sekunder

Konst Poesi

Gårdagen är en dröm

Jag fick en fråga om varför jag skrivit ”Gårdagen är en dröm”. Svaret är att jag tycker det passar när något nytt är på dagordningen, som en ny dag till exempel. Jag har tagit strofen från en indisk dikt jag tycker mycket om:

Look to this day
For it is life
The very life of life.
In its brief course lie all
The realities and verities of existence,
The bliss of growth,
The splendor of action,
The glory of power –

For yesterday is but a dream,
And tomorrow is only a vision,
But today, well-lived,
Makes every yesterday a dream of happiness
And every tomorrow a vision of hope.
Look well, therefore, to this day.

Källa: http://westernqueensland.wordpress.com/2007/12/31/happy-new-you/