Tag Archives: haiku

Poesi Roligt

Noll haiku

0 som icke är

In- och utesluts av sfär

Läget viktigt är

Poesi Roligt

En haiku

Universum enat

en för alla, och tvärtom

Wall street möter CERN

Poesi Roligt

Två haiku

Två alternativ

Varav ett är mycket bra

Vi tar det med liv

Poesi Roligt

Tre haiku

Tre bilars nummer

En 9 9 9

Tvenne 6 6 6

666 999 666
666 999 666
Poesi Roligt

Fyra haiku

Jordens fyra hörn

Öster, väster, nord och syd

Kan man vika av?

Poesi Roligt

Fem haiku

Vi erfar världen

Smak, hörsel, känsel, lukt, syn

Mer än så är Allt

Poesi Roligt

Sex haiku

Pang på rödbetan

Vi rumlar ner i sängen

Fyra sekunder