Noll haiku

0 som icke är

In- och utesluts av sfär

Läget viktigt är

4 Comments

Comments are closed.