Tag Archives: Noll

Poesi Roligt

Noll haiku

0 som icke är

In- och utesluts av sfär

Läget viktigt är