Category Archives: Politik

Politik Vetenskap

Destruktiv rapport är ett hot mot demokrati och vetenskap

Vi vet nu att ”Gömda”-böckerna av Liza Marklund var ett politiskt projekt och inte en sann, journalistisk faktabok, vilket Marklund länge och envist hävdat. Det är riktigt illa när lögner och osanningar används i syfte att genomdriva politiska förändringar eller att påverka den allmänna opinionen.

Nu verkar det tyvärr som att alliansregeringen använder liknande metoder, vilket visades häromveckan när den folkpartistiska demokratiministern Nyamko Sabuni presenterade rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö” tillsammans med rapportförfattaren Magnus Ranstorp. 

Ett flertal andra forskare förklarade genast att rapporten var undermålig, bl a att den inte ens skulle godkänts som B-uppsats och att ”ingen seriös forskare skulle bygga en rapport på andrahandskällor”. Forskaren Aje Carlbomm som deltagit i flera forskningsprojekt i Rosengård, säger enligt Sydsvenskan att:

”Rapporten bygger mestadels på anekdoter och hörsägen och det går inte att dra några slutsatser av den om huruvida radikaliseringen ökar eller ej”

Som om inte detta vore nog har nu källmaterialet förstörts så att ingen kan kontrollera om undersökningen utförts på ett korrekt vis. Som skäl anges att man velat skydda anonymiteten hos uppgiftslämnarna, men enligt den metod man säger sig ha använt, så ska uppgifterna redan vara anonymiserade och av den anledningen skulle materialet lätt ha kunnat granskats av utomstående bedömare utan att anonymiteten hotats. Detta stärker såklart misstankarna om att rapportens slutsatser saknar grund och att dess resultat är ogiltiga samt att destruerandet har haft ett annat syfte än det man låter påskina. Hela rapporten borde därför destrueras och Magnus Ranstorp och hans medförfattare borde åläggas att betala tillbaka skattepengarna till beställarna, regeringen, med Nyamko Sabuni i spetsen.

Sydsvenskan har ett flertal artiklar om rapporten, nu senast om att ”Forskarvärlden rasar mot söndertuggade källor”.

Skandalen sammanfattas utmärkt i artikeln ”Hyscha inte” av en bloggare som kallar sig ”Bulten i Bo”.

Uppdatering: Bengt Gustafsson, professor i astrofysik, skriver att rapportens sanningshalt knappas kan bestyrkas och att relevansen är svår att bedöma:

”Rapporten kan knappast betecknas som god vetenskap. Därmed riskerar den att ställa till mer skada än nytta.”

Hela Gustafssons artikel läser du på Newsmill: ”Rosengårdsrapporten borde inte ha fått status som forskning”.

Media Politik Roligt

Jag har alltid haft rätt

Ja, som rubriken säger: jag har alltid haft rätt.

I alla fall har jag alltid haft rätt i förhållande till de rådande premisserna, jag har alltid gjort rätt val i relation till kända fakta,  jag har alltid agerat korrekt i enlighet med mina referensramar.

När jag blir varse något nytt, när jag märker hur omständigheterna förändras, när nya fakta kommer i dagen, då kan jag acceptera att jag bör förändra mig och i enlighet därmed ändra min ståndpunkt och byta förhållningssätt. Självklart, tycker jag, bör jag agera i enlighet med vad jag tycker är det bästa valet.

Det enda som är konstant är förändringen. Tiderna förändras och vi med dom. The Times they are a-changing. O tempes tempora o mores. Etc.

Det talas i dessa dagar mycket om det politiska projekt som Liza Marklund igångsatte för 14 år sedan och vad detta projekt förde med sig för konsekvenser. Nu berättas det nämligen nya historier, som påstås vara ännu mer sanna, och det är många som känner att grundvalarna för deras tillvaro (eller åtminstone delar av den) vacklar och gungar under dom. Grundvalarna är väldigt olika för olika personer; några som jag sett skaka är journalister, författare, läsare, politiker och de har alla sina egna olika orsaker att bäva.

Det verkar gå bra för dom som kan förändra sig, men illa för de som envist håller kvar vid det gamla. Vi behöver alla förnyelse gång efter annan och livet söker sig alltid nya vägar – endast döden är evig.

(s)Källskyddad pudel
(s)Källskyddad pudel

Politiker har ofta ganska svårt att ändra sina ståndpunkter och erkänna att det de tidigare stått för inte längre är försvarbart. Det kallas ofta ”att göra en pudel” när de väl gör det. Oavsett vad man tycker om pudlar så anser de flesta hundkännare att pudlar är några av de klyftigaste jyckarna. Att likt en bulldog bita sig fast vid något är väl ganska korkat, eller? Att likt en kamphund bara känna våldets logik och tyranni är ociviliserat.

Jag vill i all ödmjukhet påpeka att jag inte gör någon pudel – jag har alltid rätt, även när det i efterhand visar sig att jag haft ”fel”!

Kära läsare, jag rekommenderar en läsning av Richard Dawkins ”What have you changed your mind about”.

 

I år är det, som bekant, astronomiår och jag noterar att Pluto nu sedan en tid befinner sig nära den plats på zodiaken där solen befinner sig vid vintersolståndet.

Diverse IT Musik Politik

Fri nedladdning av musik

Musiker i Key West
Musiker i Key West, foto av http://flickr.com/photos/jster91/

Släpp nedladdningen fri! det förespråkar ekonomiprofessorerna Per Krusell och John Hassler som gästskriver i bloggen Ekonomistas. Med de framförda argumenten motsäger de debattörerna som i DN hävdar att ”Politikerna måste våga stå upp mot piraterna”.

 

PS. Fotot ovan är upphovsrättsskyddat genom Creative Commons Erkännande 2.0 Generisk som ger mig licens att att kopiera, distribuera och sända verket och att skapa bearbetningar. Du kan leta efter verk som är licensierade enligt Creative Commons här.

Media Politik

Obama ftw!

De reaktioner jag mött på valet av Barack Hussein Obama II till USA’s blivande president åskådliggörs hyfsat bra av denna teckning från Joy of Tech.

Försiktigt optimistisk tänker jag att det är dags att gå från ord till handling.

Politik

FRA – ett vapen mot globaliseringen

FRA-lagen ska användas mot kommunikation som passerar Svea rikes gränser, sägs det. Detta kommer att negativt påverka internationellt arbete som inte passar den innevarande regeringens syften.

Fight the Power, av Public Enemy:


 

1989 the number another summer (get down)
Sound of the funky drummer
Music hittin’ your heart cause I know you got sould
(Brothers and sisters hey)
Listen if you’re missin’ y’all
Swingin’ while I’m singin’
Givin’ whatcha gettin’
Knowin’ what I know
While the Black bands sweatin’
And the rhythm rhymes rollin’
Got to give us what we want
Gotta give us what we need
Our freedom of speech is freedom or death
We got to fight the powers that be
Lemme hear you say
Fight the power

Fight the Power lyrics

Minne: jag demonstrerade på 30:e november i Lund och gapskrattade när jag, alldeles ensam och till omgivningens häpnad, skanderade ”Krossa imperialismen”.  Ännu idag anser jag att det var rätt.

I dagarna är det European Social Forum 2008 i Malmö. Enligt rapporter är det ”shit” många poliser i Malmö. Nu vet vi varför. Eller gör också ser vi inte det.